W tym miejscu znajdują się informacje dotyczące realizowanego projektu pt. " Miejsce w żłobku dla dziecka aktywnych rodziców", realizowanego w ramach działania : RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, nr umowy RPSW.08.01.01-26-0013/20-00 z dnia 26.01.2021r. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja 2021/22! W tym miejscu wkrótce rozpocznie się rekrutacja do żłobka, na 100 miejsc w kwocie 125zł miesięcznie. Miejsca będą dostępne od 1 września 2021r. Skorzystać może rodzic, który na dzień 01.09.2021r będzie posiadał aktywną umowę z naszym żłobkiem. Zapraszamy do śledzenia tej zakładki.

Rekrutacja otwarta

Założenia projektu:

1. Dziecko uczęszcza przez rok do żłobka

2. Rodzic otrzymuje wsparcie przez 6 miesięcy

3. Cena za żłobek przez pierwsze 6 mscy wynosi 125zł. Po tym okresie cena za żłobek będzie zgodna z aktualnym cennikiem.

4. W cenie wszystkie dodatkowe zajęcia - nie ma żadnych dopłat do jakichkolwiek zajęć proponowanych czy organizowanych przez żłobek

5. Godziny otwarcia: 6:15-17:00

 

Kto może zostać przyjęty do projektu:

- osoby pracujące

- osoby bezrobotne

- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim

- kobiety lub męzczyźni

- osoby, które najpóźniej na dzień 01.09.2021r posiadać będą aktywną umowę na opiekę żłobkową z Re-Re-Kum-Kum.

- 86 osób pracujących

- 4 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim

- 10 osób bezrobotnych

- osoby niekorzystające w tym samym czasie z tożsamego wsparcia

- osoby otrzymujące od 01.09.2021r wsparcie w ramach Programu Maluch+

 

UWAGI:

- Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. Informacje o kwalifikacji będą przekazane rodzicom najpóźniej do 1.09.2021r.

- osoby, które nie chcą uczęszczać do Żłobka Re-Re-Kum-Kum, jeśli nie będą zakwalifikowane do projektu, proszone są o niepodpisywanie wcześniej umów na opiekę w żłobku.

- osoby, które bez względu na zakwalifikowanie się do projektu, chcą posyłać dziecko do naszego żłobka, proszone są o zgłoszenie się do naszego Sekretariatu.

- wszystkie zgłoszenia będą punktowane wg założeń projektu i jego regulaminu. W przypadku większej ilości chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

- formularze przyjmowane są również w wersji papierowej.