Zapraszamy dzieci uczęszczające do dowolnej placówki w Starachowicach: