Do Państwa decyzji pozostawiamy wybór przedszkola:

1. Przedszkole Montesssori, ul. Stasszica 25, Starachowice

2. Przedszkole Językowe Re-Re-Kum-Kum z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem (o profilu artystyczno-teatralnym) w dwóch lokalizacjach:  ul. Kościelna 7 w Starachowicach, lub Staszica 25 w Starachowicach

zapisy poprzez formularz poniżej lub pod nr tel 510094775

(czynne codziennie od 9:00 do 16:00)

NOWOŚĆ tylko w Re-Re-Kum-Kum!

Przedszkole Montessori!

 

Rekrutacja do Przedszkola Montessori na nowy rok szkolny 2021/22 otwiera się w dniu 01.04.2021r. Wszystkie osoby, które zapiszą dziecko do Przedszkola do 30.06.2021r. otrzymają wszystkie zajęcia dodatkowe za darmo.

Kochani Rodzice! Jeśli jesteście na tej stronie, to zapewne szukacie miejsca w Przedszkolu dla swojego dziecka. Liczba miejsc w naszej Placówce jest ograniczona. Nie tworzymy dużych grup. Jeśli jesteście zdecydowani i chcecie aby Wasze dziecko rozpoczęło przygodę z "żabkami", wypełnijcie poniższy formularz:

Poniższy formularz służy do zapisania dziecka do grupy przedszkolnej na rok szkolny 2021/22. Wysyłając formularz uzyskujecie Państwo rezerwację miejca w grupie. Do wyboru są dwi eplacówki: 1. Placówka Montessori; 2. Placówka standardowa o profilu artystyczno-teatralnym.

*Dane są poufne i służą tylko do celów rekrutacji Państwa dziecka.

Rekrutacja do przedszkola na rok

2021/22 trwa...

 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat naszego Przedszkola. Mądry wybór placówki spełniającej Państwa oczekiwania będzie kluczem do udanej przygody wszego przedszkolaka.

Dlaczego Re-Re-Kum-Kum?

Re-Re-Kum-Kum to nie tylko Przedszkole. To idea prowadzenia miejsca z sercem i pasją. To indywidualne podejście do dzieci. To pochylenie się nad każdym problemem - dużym , czy małym. To czas dla Waszego dziecka, czas rozwoju, zdobywania umiejętności i doświadczeń. To dobrze zainwestowany czas.

Przedszkole

W roku szkolnym 2021/22 zapraszamy Państwa do Przedszkola Ekologicznego Montessori z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem.

Tylko u nas!

Pedagogika Montessori!

Ekologia!

Zdrowie żywienie!

 

Dlaczego Montessori?

To dla WAS stworzyliśmy miejsce, w którym dzieci mogą poznawać świat bez pośpiechu i presji. Miejsce w którym zapewnimy najmłodszym jak najlepsze możliwości rozwoju, pomóc odkrywać ich talenty, umiejętności i zainteresowania oraz rozwinąć ich kreatywność. Dlatego też wybraliśmy pedagogikę Montessori, która pomaga rozwinąć skrzydła każdemu, również z różnymi problemami zdrowotnymi, orzeczeniami. Specjalnie dla WAS utworzyliśmy miejsce z myślą o integracji.

Kładziemy nacisk na ukształtowanie w dzieciach wewnętrznej motywacji do działania, samodzielności, kreatywności oraz potrzeby odkrywania swoich zdolności. Pomoce montessoriańskie są tak skonstruowane, że dziecko ma możliwość samodzielnego skontrolowania swojego ewentualnego błędu i skorygowania go. Błędy nie przekreślają dziecka, są tylko oznaką, że należy jeszcze nad zadaniem popracować. Nie krytykujemy, nie oceniamy. W naszym przedszkolu nie ma tradycyjnych zabawek, są za to pomoce montessoriańskie – czyli starannie przemyślane przedmioty wykonane między innymi z najwyższej jakości drewna, służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Są one pogrupowane zgodnie z zasadą porządku i logiki w określone kąciki tematyczne. Dzięki nim dzieci łatwiej i szybciej przyswajają wiedzę, bez przymusu i stresu. Pomoce montessoriańskie usprawniają zmysły dziecka a tym samym przyczyniają się do rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.

Aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla dzieci współpracujemy z różnymi instytucjami, niekiedy dzieląc się również naszymi doświadczeniami. Nad placówką czuwa wykwalifikowana kadra.

W trosce o Państwa dzieci zatrudniamy nauczycieli jak najlepiej przygotowanych, mających nie tylko wymagane przepisami wykształcenie pedagogiczne, ale też kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę pedagogiki Montessori. W kadrze naszego przedszkola mamy też dyplomowanego oligofrenopedagoga i psychologa, logopedę, rehabilitanta. Ponadto współpracujemy  terapeutą SI oraz innymi specjalistami – w zależności od potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

... z sercem i pasją....

... z troską o dobro dziecka...

Rekrutacja do

Przedszkola

Re-Re-Kum-Kum

na rok szkolny 2021/22

 

Przedszkole Re-Re-Kum-Kum z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem prowadzone metodą Marii Montessori to nowoczesna, integracyjna placówka.  Nasze przedszkole jest wyjątkowym miejscem na terenie Starachowic. Dodatkowo zapewniamy m.in.:

- cotygodniowy filmik z zajęć,             

- zajęcia teatralne,                               

- ZUMBA

- programy autorskie,                           

- przedstawienia,                                 

- zajęcia logopedyczne

-,,Kukułeczka'' zajęcia taneczne z elementami tańca regionalnego,   

- zajęcia z programowania,               

- zajęcia fotograficzne,                            - zajęcia plastyczne,

- zaczarowany świat,                             

- warsztaty ruchu scenicznego,   

 

-HIT! zajęcia z trenerem personalnym w Klubie Fitness Endorfina.

- warsztaty dobrych manier

- audycja umuzykalniająca,                

- język angielski,                              

- opowieści ruchowe

- zajęcia „ Ciekawski Przedszkolak”, czyli dlaczego sól jest słona, a trawa zielona,

Dodatkowo:

 

- dogoterapia,

      - hortiterapia,      

- bajkoterapia,

            - muzykoterapia,           

        - zajęcia plastyczne,       

        - zajęcia kulinarne,         

 - zajęcia logopedyczne.

-SensoplastykaR

Dzieci z orzeczeniami

(m.in. autyzm, zespół

Aspergera), dzieci

niepełnosprawne

 

 

Dla dzieci z niepełnosprawnościami oferujemy doświadczonego terapeutę( w każdej grupie przedszkolnej), szereg zajęć indywidualnych – m.in. logopeda, psycholog, pedagog, integracja sensoryczna, rewalidacja, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia ruchowa, terapia neurotaktylna, rehabilitacja ruchowa, pakiet na basen oraz grotę solną.

Dodatkowo zapewniamy Państwa pociechom wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne sale, rodzinną atmosferę, profesjonalizm, codzienny kontakt oraz wsprarcie.

Metoda Montessori wspierająca zajęcia terapeutyczne w naszym przedszkolu to najlepsza droga do naturalnego rozwoju dziecka, bez pośpiechu, inwestując maksimum czasu indywidualny rozwój dziecka.

Posiadamy zespół specjalistów zajmujących się diagnozą i budowaniem planu pracy dla indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wszystko po to, żeby dobrać najlepsze metody pracy, osiągnąć najlepsze wyniki oraz wspierać rodziców.

 

Zapraszamy do żabowa

Poniżej zamieszczamy dla Państwa regulamin rekrutacji projektu 0029. rekrutacja aktywna od 01.09.2020r\

Opis projektu: RPSW.08.01.01-26-0029/19,  „Re-Re-Kum-Kum na dobry start!”

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia osób pracujących, bezrobotnych i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Wsparcie takich osób przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej i chęci podjęcia pracy, a także zniwelowania ujemnych skutków długotrwałego pozostawania poza rynkiem pracy. Dla osób pracujących projekt będzie generował pozytywny efekt w postaci utrzymania pracy. Poprzez dofinansowanie miejsc w żłobku zostaną uruchomione mechanizmy wspierające uczestników w zakresie podejmowania inicjatyw zmierzających do powrotu do pracy lub utrzymania pracy. Szczególnym wsparciem w projekcie objęte zostaną osoby samotnie wychowujące dziecko lub z rodzin wielodzietnych a także z niepełnosprawnościami, jako że są to grupy szczególnie narażone na wykluczenie z rynku pracy lub o będących w gorszym położeniu jeśli chodzi o możliwości powrotu na rynek pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia tej formy opieki nad dziećmi do lat 3 , a co za tym idzie w przyszłości coraz więcej osób będzie mogło podjąć działania aktywnego powrotu na rynek pracy.

Cele projektu zostaną osiągnięte w okresie jego realizacji, tj. 01.09.2020 do 31.08.2021r. Wartość projektu: 585000zł. Wnioskowane dofinansowanie: 441000zł. Projekt obejmie wsparciem 60 osób. Zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

-Liczba osób:

- które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu program:57;

-opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem: 60;

-pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 3;

-Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1,

-Liczba podmiotów wykorzystujących TIK: 1.

Regulamin rekrutacji projektu: RPSW.08.01.01-26-0029/19,  „Re-Re-Kum-Kum na dobry start!”

 

 

§1

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu od 1. IX. 2020r., maksymalnie do14.IX.2020r. w punkcie rekrutacyjnym utworzonym na potrzeby projektu w obecnym Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum sc. przy ul. Staszica 25 w Starachowicach. Komisja rekrutacyjna składa się z Dyrektora, oraz dwoje opiekunów dzieci do lat 3 (obecnych pracowników Wnioskodawcy).

§2

Rekrutacja (formularz zgłoszeniowy, deklaracja udziału, oświadczenie rodzica) będzie prowadzona wg zasad równości płci:

1) Przyjętych zostanie 60 osób, kobiet (K) lub mężczyzn (M), którzy spełniają łącznie następujące kryteria formalne(kryteria obowiązkowe):

-uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS

- są uczestnikami Programu Maluch Plus

- ponoszą pełną opłatę za czesne za żłobek (aktywna umowa z Wnioskodawcą)

2) Przyjęte zostaną 54 osób (K lub M) spełniające powyższe kryteria, oraz:

- są osobami pracującymi (5 pkt)

3) przyjętych zostanie 3 osoby (K lub M) spełniających kryteria z pkt1) oraz:

- pozostają bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) (5pkt)

4) Przyjęta zostanie 3 osoby spełniające kryteria z pkt1) oraz:

-przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub pozostające na urlopie wychowawczym (5 pkt)

5) Dodatkowo przyznane zostaną punkty preferencyjne i zastosowane zostanie pierwszeństwo rekrutacji:

- a. K lub M samotnie wychowujący dziecko do lat 3 lub z rodziny wielodzietnej (deklaracja) (5 pkt).

- b. K lub M z niepełnosprawnościami w myśl ustawy z 27.VIII.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10pkt).

§3

Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. Łącznie zakwalifikowanych zostanie 60 osób, których dzieci będą uczęszczają Żłobka na dzień przyjęcia do projektu.

§4

W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

§5

W momencie przyjęcia kompletu osób i braku możliwości zakwalifikowania kolejnych uczestników projektu w wyniku ograniczenia ilości i dostępności miejsc w żłobku, rekrutacja może zakończyć się w dowolnym dniu między 01.09.2020r, a 14.09.2020r.

 

§6

Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji.

§7

W przypadku rezygnacji rodzica z uczestnictwa w projekcie, komisja wznowi działalność i przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na wakujące miejsca w projekcie.

 

 

 

Starachowice, dn.24.08.2020r  

Zapraszamy do udziału w projekcie. Formularze zgłoszeniowe i dokumenty projektowe znajdują się w biurze projektu: ul. Staszica 25, Starachowice. Zapraszamy do zapisów.

W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu, kolejny rodzic otrzyma wsparcie. Zapraszamy do biura projektu , celem uzyskania informacji nt. rekrutacji uzupełniającej.