Kadra Re-Re-Kum-Kum

Dyrektor

Re-Re-Kum-Kum

Karolina Stępkowska

Podwójna absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego:
- licencjat - praca na temat funkcjonowania dzieci z autyzmem,
- mgr prawa

- studia podyplomowe pedagogika Montessori

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Inne uprawnienia:

Animator

Asystent Rodziny

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Prawnik

                                                                                

                                                                                Inne pasje:

Malarstwo - zwyciężczyni wielu konkursów malarskich


Zawsze ceniłam sobie zdobywanie nowych doświadczeń. W tym celu aktywnie uczestniczę w szeregu szkoleń, kursów oraz konferencji oświatowych. W wolnym czasie uwielbiam malować, śpiewać, tańczyć, czytać nowości z branży edukacyjnej.
Priorytetem w mojej pracy zawodowej jest dążenie do jak najlepszej jakości pracy, która daje ogromną satysfakcję i owocuje zdobywaniem nowych umiejętności z dnia na dzień przez nasze „żabki”.
W naszej placówce czuwam nad edukacją dzieci i pracą nauczycieli, wspieram ich w codziennej pracy oraz m.in. inicjuję wydarzenia, współpracuję ze specjalistami, prowadzę szereg spotkań dedykowanych mamom. Praca z dziećmi jest największą pasją w moim życiu. Wkładam w to całe serce i zaangażowanie, dlatego też nasza placówka jest znana pod hasłem:
„ Re-Re-Kum-Kum miejsce prowadzone z sercem i pasją”

Kadra pedagogiczna Re-Re-Kum-Kum to zespół sześćdziesięciu młodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli/opiekunów, terapeutów i innych specjalistów kochających dzieci oraz zespół osób pracujących w dziale administracyjnym, którzy wspierają proces edukacyjny w placówce . Panie nazywane przez dzieci 'ciociami', w swojej pracy tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne. W grupie przedszkolnej są z nami terapeuci z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcy wyższych uczelni, specjaliści z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. Do naszego zespołu należy też trzech psychologów oraz dwóch logopedów.

Przy zatrudnieniu odpowiedniej kadry duży nacisk kładziemy na wieloetapowy proces rekrutacji. Zależy nam, aby Państwa dziećmi opiekowali się profesjonaliści w swojej dziedzinie, którzy nie tylko mają odpowiednie wykształcenie, wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, są przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa, ale również posiadają pasję, charyzmę, a przede wszystkim kochają dzieci! Organizujemy szereg szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych, aby wspierać naszą kadrę.
Odwiedzając Re-Re-Kum-Kum na co dzień, spotkamy tu młodych, kreatywnych, pomysłowych, empatycznych, cierpliwych i pełnych pasji nauczycieli, którzy starają się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, dostrzegając jego potrzeby rozwojowe, zainteresowania, talenty i zdolności. Z uśmiechem witają dzieci i rodziców, organizują ciekawe zabawy i przedstawienia, uczą samodzielności i radzenia sobie z trudnościami. W umiejętny sposób pomagają odkrywać otaczający świat, wykorzystując dominujące inteligencje do wzmacniania słabszych stron. Dostrzegają wyjątkowość każdego dziecka.

,,Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.”
Janusz Korczak