Metoda Marii Montessori opracowana została ponad 100 lat temu. Jest to złożony system, oparty na kompleksowym spojrzeniu na wychowanie małego człowieka, przekładającym się na szereg reguł stosowanych przez wychowawców. Nie istnieją dwa takie same przedszkola Montessori. W naszym podejściu staramy się każdorazowo zestawiać koncepcje opracowane przez Marię Montessori i innych uznanych pedagogów z potrzebami konkretnych dzieci, pamiętając, że świat od czasów Marii Montessori znacznie się zmienił
W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam podstawowe elementy naszej interpretacji.