Klub Malucha,

Żłobek,

Przedszkole

Miejsce prowadzone z sercem i pasją

Re-Re-Kum-Kum

Montessori

Nasz sekretariat jest czynny codziennie od 9:00 do 16:00. Prosimy o kontakt pod nr tel. 510094775. Zapisy do Przedszkola i Żłobka trwają: można zapisać dziecko telefonicznie lub poprzez formularz, klikając na poniższy link.

Pracujesz w dużej firmie w Starachowicach, lub w małej lokalnej firmie? Prowadzisz działalność na własny rachunek lub jesteś kobietą na urlopie macierzyńskim? Mamy dla wszystkich dofinansowanie: bez dzielenia, bez faworyzowania, każdy rodzic jest dla nas tak samo ważny - Żłobek dla wszystkich za 200zł miesięcznie. Dofinansowania do Żłobka na rok 2021/22 dla osób pracujących i bezrobotnych (kliknij w ofertę):

Placówki Montessori tylko w Re-Re-Kum-Kum:

Miejsca dofinansowane w 2020r:

32 miejsca w Żłobku Re-Re-Kum-Kum za 0zł/msc

4 miejsca w Żłobku Re-Re-Kum-Kum z obniżonym czesnym o 349zł/msc

60 miejsc w Żłobku Re-Re-Kum-Kum za 200zł/msc

40 miejsc w Żłobku Montessori za 200zł/msc

164 miejsca dofinansowane z Malucha Plus

Własne projekty i pomysły realizowane przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego składają się na realną pomoc dla rodziców, którzy skorzystają z oferty Żłobka Re-Re-Kum-Kum w Starachowicach. Dzięki otrzymanemu wsparciu 136 rodziców będzie płaciło czesne za żłobek w kwocie od 0zł do 200zł miesięcznie w zależności od projektu w którym wezmą udział. Zapraszamy! Od września 2021r. dofinansujmemy kolejnych rodziców - czesne tylko 125zł

Drodzy Rodzice

W każdym roku staramy się dla Was uzyskać dofinansowania do czesnego. Pierwszym naszym krokiem było pozyskanie środków z Programu Maluch Plus. Następnie pozyskaliśmy środki na darmowe miejsca w żłobkach na rok 2020/21 dla osób bezrobotnych i przebywających na urlopie macierzyńskim. Teraz, miło nam Wszystkich poinformować, o kolejnych środkach - tym razem dla osób pracujących, na urlopie macierzyńskim, wycchowawczym, lub osób bezrobotnych. Dzięki temu czesne za żłobek w roku 2021/22 będzie wynosić od 0zł do 200zł miesięcznie. Zapraszamy do zapisów na rok 2021/22 - ilość miejsc ograniczona!

"Wyobraźmy sobie, iż istnieje planeta bez szkół lub nauczycieli, gdzie nauczanie nie jest znane, a jednak jej mieszkańcy poprzez codzienne życie i poruszanie się dowiadują się wszystkich rzeczy, a w ich umysłach odbywa się cały proces nauczania. Myślicie pewnie, że przesadzam? Oczywiście, to wydaje się dziwaczne, a jednak jest rzeczywistością. To sposób, w jaki uczy się dziecko. Taką właśnie ścieżką dziecko podąża. Uczy się wszystkiego bez świadomości, że jest to nauka. Stopniowo przechodzi od nieświadomości ku świadomości, krocząc ku coraz większej radości i miłości."

Specjalnie i wyjątkowo, dla naszych wyjątkowych i najlepszych rodziców, dokładamy wszelkich starań, żeby koszt czesnego za żłobek był niski. Wkładając w to całe nasze zaangażowanie, wiedzę i czas, postaraliśmy się pozyskać na ten rok ogromne wsparcie w postaci kilku dofinansowań do czesnego, pochodzących z różnych dostępnych źródeł. Dzięki temu czesne może wynosić od 0 zł miesięcznie do 200 zł miesięcznie. W tym roku minimum 136 osób skorzysta z takiego wsparcia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem na rok 2021/22 oraz odwiedzenia naszego sekretariatu celem poznania szczegółów oferty. Zachęcamy również do wejścia na naszą stronę: "Aktualności Starachowice", gdzie znajdziecie najnowsze informacje o promocjach.

Regulamin rekrutacji projektu: "Miejsce w żłobku dla dziecka aktywnych rodziców"

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu od 15. VIII.2021r.-31.VIII.2021r. w punkcie rekrutacyjnym utworzonym na potrzeby projektu w obecnym Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum sc. przy ul. Staszica 25 w Starachowicach. Komisja rekrutacyjna składa się z Dyrektora, oraz dwóch pracowników administracji. Jako narzędzia do przeprowadzenia danego procesu posłużą: formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja udziału. Rekrutacja odbędzie się z poszanowaniem dla praw i równości kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, bez różnicowania rasowo, wyznaniowo, kulturowo oraz światopoglądowo.

1) Przyjętych zostanie 100 osób, (K) lub (M), którzy spełniają łącznie następujące kryteria (kryteria obowiązkowe):

-uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS

- są uczestnikami Programu Maluch+

- ponoszą pełną opłatę za czesne za żłobek (aktywna umowa z Wnioskodawcą)

2) Celem wyrównania szans K i M przyznane zostaną następujące pkt:

- 1 pkt dla K przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, celem zniwelowania ryzyka trwałego bezrobocia w tej grupie i zmniejszenia stosunku K do M przebywających na takim urlopie (wskaźnik na niekorzyść K)

- 1 pkt dla K bezrobotnych celem zniwelowania niekorzystnego wskaźnika ilości K bezrobotnych do ilości M bezrobotnych

- 1 pkt dla K pracujących, gdyż to one stanowią mniejszość wśród osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, większe ryzyko utraty pracy

3) Punkty preferencyjne i pierwszeństwo rekrutacji (element motywujący do wzięcia udziału w projekcie, niwelujący niekorzystne położenie tych rodziców, powstały na podstawie wniosków z analizy dotychczasowych rekrutacji i trudności w dostępie do żłobka przez poniższe grupy):

- a. K lub M samotnie wychowujący dziecko do lat 3 lub z rodziny wielodzietnej (deklaracja) (5 pkt).

- b. K lub M z niepełnosprawnościami w myśl ustawy z 27.VIII.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10pkt).

4) Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

01.09.2021

Do projektu przyjęto 100 osób spełniających kryteria rekrutacyjne o następującym statusie:

- 10 osób bezrobotnych

- 90 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wszystkie osoby podpisały umowy proejktowe wraz z załącznikami i oświadczeniami na udzielenie wsparcia w okresie 6 miesięcy.

Udzielone wsparcie to kwota 500zł dotacji obniżającej czesne do jakiego zobowiązany jest rodzic. Dodatkowo Rodzic otrzymuje wsparcie w ramach Programu Maluch Plus. Kwota jaką wnosi rodzic to jedynie 125zł/msc w ramach wkładu własnego.