Numer konta bankowego dla Klubu Malucha i Żłobka

15 1160 2202 0000 0003 1274 3763

Numer konta bankowego dla Przedszkola

50 1160 2202 0000 0003 3384 0924

Szanowni Rodzice

Przypominamy o regulowaniu należności do 10-go każdego miesiąca, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka. Prosimy o dokonywanie wpłat osobno za czesne i osobno za posiłki.

Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum®