Zajęcia w naszym gabinecie terapeutycznym:

Psycholog

Logopeda

Integracja Sensoryczna

Ortoptysta

Terapia ręki

Zajęcia rewalidacyjne z oligofrenopedagogiem

Zajęcia rewaidacyjne z surdopedagogiem

Tylko i nas - własny gabinet terapeutyczny

Terapia dzieci z autyzmem

Terapia funkcji wzrokowych

Pomoc pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Gimnastyka korekcyjna

Muzykoterapia

Dogoterapia

Zajęcia ogólnorozwojowe

Pomoc w nauce

Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum®